Gå til innholdet

Min Journal

Pasienter ved Oslo Universitetssykehus og Sykehuset Østfold kan lese deler av sin pasientjournal på nett.

06.03.2017

Pasienter ved Oslo Universitetssykehus HF kan lese store deler av sin pasientjournal på nett, ved å logge inn på siden www.minjournal.no. Innloggingen er sikker og gjøres via IDporten med BankID, Buypass eller Commfides.

I tillegg til å se journalen finnes det andre funksjoner på siden, som å se eller endre timeavtaler. Pasienter ved Sykehuset Østfold har også begrenset tilgang til funksjoner på siden.

Helse Sør-Øst skriver dette om Min Journal:

Alle pasienter på Oslo universitetssykehus over 16 år har elektronisk tilgang til deler av sin sykehusjournal. Foresatte til barn under 12 år kan få tilgang på vegne av barnet etter forespørsel til barnets behandlende avdeling. Innsyn på vegne av barn fungerer ikke på mobile enheter, da må man inn på PC eller Mac. Fra før av har pasienter ved OUS hatt mulighet til å se polikliniske notater, epikriser og sammenfatninger publisert etter 1.1.13. Fra 1. desember 2016 er dette utvidet til større deler av pasientjournalen. En vil foreløpig ikke kunne se prøvesvar, skannede dokumenter eller bilder.

Ved å tilby pasientene tjenester på nett, støtter man opp under pasienters mulighet for å ta en aktiv rolle i egen helse og behandling. Dette kan også bidra til å forbedre kvalitet og effektivitet i helsevesenet.

Suksessen med de offentlige nettjenestene og erfaringene fra Oslo Universitetssykehus, har gjort at MinJournal nå er et regionalt prosjekt i Helse Sør-Øst. MinJournal har et bredt utvalg av tjenester, som kan brukes i hele helseregionen. Alle helseforetakene i Helse Sør-Øst, samt noen private ideelle sykehus, har tatt i bruk deler av MinJournal, eller piloterer tjenester i løsningen. Det arbeides med videre utvikling og bredding av tilbud og tjenester i helseregionen.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398