Gå til innholdet

Kurs for levertransplanterte og pårørende 15. og 16. juni

Dette er et kurs for levertransplanterte og deres pårørende. Kurset tematiserer livet etter transplantasjonen, og legger til rette for at folk i samme situasjon kan møtes.

10.01.2018

Kurset vil bestå av følgende poster:

  • Innlegg ved brukerrepresentanter
  • Mestring i hverdagen, ved rådgiver fra Lærings- og mestringssenteret 
  • Sykdom og behandling, ved overlege
  • Hudforandringer hos organtransplanterte, ved hudsykepleier
  • Fyisk aktivitet og trening, ved fysioterapeut
  • Rettigheter og hjelpeapparat, ved sosionom
  • Informasjon om Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT)
  • Kost og ernæring, ved klinisk ernæringsfysiolog 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398