Gå til innholdet

Informasjonsvideoer om koronaviruset

Skreddersydd informasjon til transplanterte og kronisk nyresyke fra Akershus universitetssykehus.

For English videos, click here: 

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte har samarbeidet med Akershus universitetssykehus om å lage informasjonsfilmer om covid-19. Én film gir nødvendig bakgrunnskunnskap om covid-19. Én film er rettet mot personer med kronisk nyresykdom, inkludert dialysepasienter. Én film er rettet mot transplanterte og andre som bruker sterke immundempende medikamenter. Og en film gir en oversikt over nettsteder vi anbefaler at dere klikker dere innom for å skaffe dere god, oppdatert kunnskap om covid-19. Denne filmen er spesielt nyttig for fremmedspråklige, med tips om nettsteder med informasjon på flere språk. Den vil også være nyttig for de som synes det er vanskelig å finne fram til gode informasjonskilder i et mylder av informasjon på internett. Prosjektet er finansiert med midler fra Stiftelsen Dam.

Anbefalte informasjonskilder om koronaviruset


 

Generell informasjon om covid-19

 

Informasjon om covid-19 til personer med kronisk nyresykdom

 

Informasjon om covid-19 og covid-19-vaksine til transplanterte og andre som bruker immundempende midler

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073