Gå til innholdet

AVLYST: Kurs for levertransplanterte og pårørende: 26. og 27. mars 2020 er avlyst pga. koronaviruset

Dette er et kurs for levertransplanterte og deres pårørende. Kurset tematiserer livet etter transplantasjonen, og legger til rette for at folk i samme situasjon kan møtes.

Kurset vil bestå av følgende poster:

  • Innlegg ved brukerrepresentanter
  • Mestring i hverdagen, ved sykepleiere  
  • Sykdom og behandling, ved overlege
  • Hudforandringer hos organtransplanterte, ved hudsykepleier
  • Fyisk aktivitet og trening, ved fysioterapeut
  • Trygder og sosiale ordninger, ved sosionom
  • Informasjon om Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT)
  • Kost og ernæring, ved klinisk ernæringsfysiolog 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398