Gå til innholdet

Sekretariatet

LNTs sekretariat ligger i Grenseveien 99, 3. etg på Helsfyr i Oslo.

Du treffer oss på telefon fra 
mandag til fredag fra kl. 08.30 til 15.00.

Postadresse:
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Postboks 6727 Etterstad
0609 Oslo

Vi har dessverre ikke kompetanse til å besvare medisinske spørsmål eller problemstillinger, og oppfordrer deg til å ta kontakt med din fastlege dersom du har slike spørsmål.

Marit Gonsholt

Daglig leder

Telefon: 23 05 45 50/52
E-post: marit@lnt.no

Kari Fosser

Organisasjonssekretær

Telefon: 23 05 45 50/53
E-post: kari@lnt.no

Ingvild Østli

Ansvarlig digitale medier
Ungdomssekretær

Telefon: 23 05 45 50/54
E-post: ingvild@lnt.no

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398