Gå til innholdet

Levertransplanterte - kurs for pasienter og pårørende

Mange levertransplanterte og deres pårørende har behov for større kunnskap etter transplantasjonen. På kurset treffer du andre i samme situasjon, og det er stor mulighet for diskusjon i plenum og erfaringsutveksling i gruppesamtaler.

20.04.2017

Fra Oslo Universitetssykehus:

Transplantasjonsmedisinsk sengepost ved Oslo Universitetssykehus HF, samarbeider med LNT (landsforeningen for nyresyke og transplanterte, og LMS (lærings- og mestringssenteret) om et opplæringstilbud for pasienter som er levertransplanterte og deres pårørende.

Et tverrfaglig team bidrar med sin fagkunnskap, og erfarne brukere (tidligere pasienter) deler sin erfaringskunnskap.

På programmet:

  • Brukerinnlegg - tidligere pasienter deler sin erfaringskunnskap

Det vil også være informasjon om:

  • Anbefalt trening og aktivitet
  • Anbefalt kost og kostrestriksjoner
  • Pasientforeningen LNT
  • Sykdom, behandling og oppfølging
  • Mestring i hverdagen
  • Rettigheter og hjelpeapparat
  • Hudforandringer hos organtransplanterte

På grunn av begrensede plasser kan det hende noen får tilbud om et senere kurs i 2017.

Dato: 15. og 16. juni 2017

Kl.slett: 10-16 første dag og 09-16 andre dag (med forbehold om mindre endringer)

Påmeldingsfrist: 23. mai 2017

For ytterligere informasjon eller påmelding: ta kontakt med rådgiver/spesialsykepleier Vera Dahle, ved lærings- og mestringssenteret, telefonnummer: 23070820 eller mail: Lmskkt@ous-hf.no

Henvisning er ikke nødvendig.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398