Gå til innholdet

Kurs for nyre- og pancreastransplanterte

Lærings- og mestringssenteret inviterer til kurs for nyre- og pancreastransplanterte og deres pårørende fra 6. til 14. juni 2017.

07.04.2017

Fra Oslo Universitetssykehus:

Mange pasienter som er nyre- og eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen, og å møte andre i samme situasjon.

Temarekken gir rikelig anledning til å stille spørsmål og utveksle erfaringer. En tidligere transplantert deler sin erfaringskunnskap. Et tverrfaglig team bidrar med sin fagkunnskap.

Temarekken anbefales som en del av behandlingstilbudet til nyre- og/eller pancreastransplanterte pasienter og deres pårørende.

Temarekken går over 5 dager à 2 timer, fra klokken 13-15.

Temaer:

  • Mestring i hverdagen
  • Virkninger og bivirkninger av immundempende medisiner
  • Generisk bytte
  • Rettigheter og hjelpeapparat
  • Pasientbiblioteket informerer om sine tilbud
  • LNT informerer om pasientforeningen
  • Hud og hudforandringer 
  • Fysisk aktivitet og trening
  • Kost og ernæring

Dato: 6., 7., 8., 14. og 15. juni 2017

Kl.slett: 13-15 alle dager

Sted: Kurset holdes i lokaler på Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Det er ikke nødvendig med henvisning til dette kurset.

Påmelding: Lærings- og mestringssenteret v/sykepleier/rådgiver Vera Dahle på telefonnummer: 23070820 eller mail: Lmskkt@ous-hf.no

 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398